Обучения
[График на обучението]
Проект "Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество", Югоизточен регион

Кликнете върху събитията, за да си запазите място.

27.05.2019 - 05.06.2017

Стара Загора 1-ва група
Стара Загора 1-ва група
Потвърдено
Младежки информационен център
Стара Загора

10.06.2019 - 19.06.2019

Сливен 1-ва група
Сливен 1-ва група
Потвърдено
Сливен, Областна управа

27.05.2019 - 05.06.2019

Стара Загора 2-ра група
Стара Загора 2-ра група
Непотвърдено
Стара Загора, Областна управа

03.06.2019 - 13.06.2019

Бургас 5-та група
Бургас 5-та група
Непотвърдено
CoWork Station Бургас,
сграда на ЖП Гара - Бургас, Втори етаж

10.06.2019 - 19.06.2019

Сливен 2-ра група
Сливен 2-ра група
Непотвърдено
Сливен, Областна управа

09.09.2019 - 19.09.2019

Бургас 6-ма група
Бургас 6-ма група
Непотвърдено
CoWork Station Бургас,
сграда на ЖП Гара - Бургас, Втори етаж

09.09.2019 - 19.09.2019

Стара Загора 3-та група
Стара Загора 3-та група
Непотвърдено
Стара Загора, Областна управа
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.