Това е първата стъпка в кандидатстването за Обученията по предприемачество на проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“, за да превърнете вашата бизнес идея в реалност.

Радваме се, че сте избрали да работите с нас – „Предприемачите в Действие!“ и нямаме търпение да разберем повече за вас и вашите бизнес идеи и проекти.

След като преминете успешно обученията, вие ще имате възможност да работите с менторите и консултантите по проекта, за създаването на вашия реален бизнес. Дори да решите да не стартирате свой собствен бизнес, вие ще развиете своите личностни и кариерни качества, което ще помогне за вашето успешно израстване в компаниите, университета или обществения живот.

В резултат на обученията вие ще получите не само полезен опит, знания и умения, но също така и уникален STARTUP СЕРТИФИКАТ.

Сертификатът е ценно допълнение към всяко CV или резюме.

Работодателите ценят предприемаческото мислене и експерименталното учене.

Личен профил

Бизнес профил
Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.