Доц. д-р Ивайло Михайлов

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Доц. д-р Ивайло Михайлов води лекции по дисциплините “Финанси” и “Пари, банково дело и финансови пазари” в Университет “Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас. Автор е на редица публикации в страната и чужбина, както и на два учебника и една монография. Научните му интереси са в областта на паричната политика, финансовите кризи и оптималните валутни зони. Консултант в практиката.

д-р Стоян Транев

[Преподавател в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас]

Той има докторска степен по “Организация и управление на производството”. Организатор е на конференции в областта на мениджмънта, аутсорсинга в малкия бизнес и конфликтологията. Работил е в практиката преди да стане преподавател. Вписан е в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Участник в множество проекти, включително и международни.

Миглена Мичева

[Адвокат и мениджър в Адвокатско дружество „Делойт Лигъл”]

Гост-лектор
Тя има значителен опит в областта на защитата и сигурността на личните данните, правото на неприкосновеност на личния живот, регулаторни въпроси, корпоративно и търговско, трудово право.
Миглена ръководи редица проекти, насочени към чуждестрани и местни инвеститори, които искат да започнат бизнес в България, като им съдейства за преодоляването на правни и практически предизвикателства.

Илина Маринова

[основател и преподавател по предприемачество, счетоводство, ТРЗ в Pin Academy]

Лектор
Повече от 11 години се занимава с развитие на центрове за обучение, преподаване на икономически дисциплини, счетоводство и консултиране на предприемачи в малкия и среден бизнес. Нейната мисия е да облече в забавна практика скучната икономическа материя и да направи прозаичния финансов свят привлекателен и за неикономисти. 

Гост-лектор
Адв. Ивелина Христова е родена през 1987 год. в гр. Плевен където завършва средното си образование. Висшето си юридическо образование придобива в Нов Български университет- гр. София и се дипломира като  магистър по „Право“ през 2014 год. През 2015 год. придобива юридическата си правоспособност,  а след успешно положен в края на същата година изпит за адвокати и младши адвокати пред Висшия адвокатски съвет започва да упражнява

Стойчо Недев

[Съосновател и технически директор на ДАВИД Холдинг АД]

Гост-лектор
Стойчо Недев работи в областта на ИТ над 30 години. Предприемач с няколко успешни бизнес начинания. Инвеститор с над 10 годишен опит в инвестирането. Финтех ентусиаст и посланик на Revolut в България.

Николай Казмин

[Съосновател и CTO на Domestina]

Гост-лектор
От 2014 г. Николай Казмин е съосновател и технически директор в платформата за почистване Domestina. Това е петата компания, която е създал. Той притежава магистърска степен по софтуерно инженерство от ETH Цюрих.

Арам Ховсепян

[Основател на CODIFIC]

Гост-лектор
Арам Ховсепян е основател на CODIFIC – софтуерна фирма, специализирана в изграждането на сложни софтуерни системи чрез пълно фокусиране върху качеството. Той има докторска степен по инженерство от KU Leuven, Белгия.

Христо Ковачев

[CEO на weSYSTEMS]

Гост-лектор
След повече от 10 години с ръководни позиции в международни компании, той насочва знанията си в развитие на собствен бизнес. Той е основател на уеб дигиталната агенция ORBIS и CEO на weSYSTEMS.

Милен Марков

[Финансов експерт]

Лектор
Милен Марков притежава успешен професионален опит като Project Manager и Мениджър “Бизнес развитие”. Завършил е най-успешният стартъп преакселератор в България – Start-it-Smart. Пълноправен член на Съюза на изобретателите и на BESCO.

Васил Кендов

[Финансист]

Гост-лектор
Васил Кендов е данъчен и финансов специалист, експерт по стартиране на бизнес, кредитно посредничество и застраховане. Помага професионално на граждани и фирми в неравностойните им отношения с кредитните институции, застъпник е на идеята за въвеждане на фалит при физическите лица.

Гавраил Гавраилов

[Преподавател в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"]

Гост-лектор
Специалист по социално предприемачество, алтернативен туризъм и приложна психология. Пътешественик и автор на най-популярните книги за непознатите места в България.

Платформата “STARTUPHUB.BG” е създадена в рамките на проект “Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество”, дог. BG05M9OP001-1.023-0075-C01, финансиран по процедура „Подкрепа за предприемачество“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.